Eventdesign

Eventdesign

handlar om att skapa tillfälliga miljöer. utefter syftet med eventet tar vi fram rätt design för tillfället.